• Polishing Wax- Bellinwax

    चमकाने मोम- बेलिनवक्स

    Bellinwax ढु pol्गा चमकाने मोम एक विशेष प्रकाश सुरक्षात्मक मोम हो, यो सतह प्रकाश र लामो समय को लागी चमकदार बनाएको छ। केश चमकाने संगमरमर र ग्रेनाइट, कुनै ढु pol्गा उपयुक्त।